Σύνδεσμοι ρακόρ για σύνδεση πλαστικής σωλήνας (Pex), πολυστρωματικής σωλήνας (Al-Pex) και σωλήνα χαλκού.

eurobank logo
© Sfairidou Eulabia & Co   Powered by Softways